__ ||| _|| """ "" -- oo
__ ||| _|| """ "" -- oo __ →→→→ __ -_-_- -----__ ||| _|| """ "" -- oo __
Bande SCIENCE par Morikun

1 clone d'élite Gladius officier (l'ogryn)
1 clone d'élite Sagitarii
1 clone de combat Ferrum
2 clones de soutien responsum (+ balles traçantes + balles perforantes)
3 clones de ligne avec radio
5 clones de ligne simples