__ ||| _|| """ "" -- oo
__ ||| _|| """ "" -- oo __ →→→→ __ -_-_- -----__ ||| _|| """ "" -- oo __
BANDE Science par Minus

Figurines utilisées : Warhammer 40000 (Games Workshop)

Liste en 25pts :
Clone d'élite Gladius, Officier Grade 1
Clone d'élite Gladius
Clone d'élite Gladius
Clone d'élite Gladius
Clone de ligne Pugnator, Officier Grade 1
Clone de ligne Pugnator, Médic
Clone de ligne Pugnator, mitrailleuse
Clone de ligne Pugnator x5